Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss på Blue Lavender AB. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och handlar i vår fysiska butik.

 

1. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter om dig när du:

 • Gör en beställning
 • Kontaktar oss ang en retur/reklamation

De personuppgifter vi kan samla in inkluderar:

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter, tex e-postadress, telefonnummer
 • Uppgifter om genomförda köp och ev följdärenden.
2. Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Kommunikation och direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller liknande digitala kanaler
 • Inbjudningar till event
 • Behandling av dina beställningar och leveranser
 • Förbättring av vår webbplats och våra tjänster
 • Kundservice och support
 • Uppfyllande av lagliga krav
3. Lagring och skydd av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för, eller som mest i 36 månader. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust eller förstörelse.

4. Delning av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter, förutom:

 • När det krävs för att fullfölja din beställning (t.ex. leverantörer och betalningsleverantörer)
 • När det krävs enligt lag
 • Med ditt uttryckliga samtycke
5. Dina rättigheter

Du har rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter
 • Begära radering av dina personuppgifter (under vissa förutsättningar)
 • Invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring
 • Begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter (under vissa förutsättningar)
 • Få ut de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet)

Begäran om tillgång till personuppgifter kan göras max en gång per år. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

6. Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida och vi uppmanar dig att regelbundet granska vår integritetspolicy.

7. Cookiepolicy

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

Vi kan även komma att använda cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla bluelavender.se. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Blue Lavender AB. Du accepterar cookies genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar.

8. Kontakt

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta Blue Lavender AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd, organisationsnummer 556811-1925, info@bluelavender.se.

Senast uppdaterad den 10 juli 2024