Kamerapolicy

Syfte

I Blue Lavenders butik finns ett system för kamerabevakning. Syftet med kamerabevakningen är brottsförebyggande samt att öka tryggheten i butiken. Syftet med denna policy är att tydliggöra rutiner för butikens kamerabevakning för att skydda personers rättigheter och integritet i enlighet med GDPR.

Rutin

Bildmaterialet är lösenordsskyddat, hanteras konfidentiellt och finns tillgängligt i X dagar. Efter X dagar raderas allt bildmaterial per automatik. 

Polisen får på begäran ta del av material relaterat till brott de utreder. Kontroll av inspelning sker endast vid behov i enlighet med beskrivet syfte. Inget bildmaterial kommer att överföras till övrig tredje part eller användas för automatiserat beslutsfattande.

Om materiell behövs för brottsförebyggande och brottsutredande skäl sparas filmmaterialet i en säkrad hårddisk tills ärendet är överspelat. När detta material inte behövs längre, raderas det omedelbart.

 

Ansvarig för kameraövervakningen Blue Lavender AB.
För frågor ang kameraövervakning generellt, kontakta Datainspektionen.

 

Senast uppdaterad den 10 juli 2024